niedziela, 30 października 2016

Wyniki ankiety i analiza

All we are saying, 
is give WIG a chance! 

Dziękuję za oddanie głosów w ankiecie. Niestety nie uzbierało się ich 100, bo blog nieużywany podupadł, ale mimo wszystko nazbierało się wystarczająco dużo, żeby określić w co wierzymy, a w co nie:


Początkowo chciałem obwieścić, że do końca roku lecimy na 2250, bo taka wartość znajduje się w najrzadziej typowanym przedziale. Ostudziło mnie wyliczenie uproszczonej wartości oczekiwanej:

echo "scale=4; (1500*5+1700*14+1900*24+2100*17+2500*2+2700*2)/64"|bc
1921.8750

Typujemy wynik 100pkt wyższy, niż obecna wartość WIG20, więc podobnie jak w czerwcu większość obstawia wzrosty. Przeklejmy ówczesne wyniki:


Rzuca się w oczy wyższa zmienność, ale to zrozumiałe, gdyż wtedy do końca 2016 zostawało blisko pół roku, a obecnie tylko 2 miesiące. Wartość oczekiwana:

echo "scale=4; (1500*22+1700*13+1900*26+2100*27+2300*7+2500*8+2700*7)/110"|bc
1965.4545

zbliżona i co ciekawe przedział 2201-2400 tak jak teraz najrzadziej typowany.

Nie mogę zatem o bliższej (2-miesięcznej) przyszłości napisać nic konkretnego poza tym, że pozostaję bykiem w długim terminie i regularnie powiększam pozycję akcyjną. Sądzę, że dzisiejsze ceny PKO, PZU, OPL czy PGE są wieloletnimi okazjami, a indeks WIG rymuje:piątek, 28 października 2016

Ankieta WIG20

Zapraszam do udziału w ankiecie. W czerwcu typowaliśmy przedział w jakim WIG20 zakończy 2016 rok. Sprawdźmy jakie są nasze przewidywania na koniec października.


Wig20 na koniec roku 2016 wyniesie:
 
pollcode.com free polls

Tradycyjnie po zebraniu ok. 100 głosów przedstawię wnioski, wykresy i prognozy.